Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Notariusz Jaworzno
telefon kontaktowy

+48 32 785 86 36

Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą katowicką Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów (skany przesłane na adres mailowy, bądź kserokopie faksem lub osobiście) i omówienia szczegółów transakcji. Przy podpisywaniu aktu notarialnego niezbędne jest posiadanie oryginałów tych dokumentów.O tym jakie dokumenty wymagane będą do przeprowadzenia konkretnej transakcji decydują okoliczności sprawy i charakter czynności. Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów koniecznych przy dokonywaniu typowych czynności notarialnych. Na miejscu w Katowicach Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

Jeżeli strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika należy oprócz dokumentów wymienionych poniżej dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości) oraz wskazać stan cywilny.