Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Notariusz Jaworzno
telefon kontaktowy

+48 32 785 86 36

Andrzej Wróbel – NOTARIUSZ w Jaworznie

 • powołany na notariusza przez Ministra Sprawiedliwości w 2013 r.
 • szlify notarialne oraz praktykę i doświadczenie zdobywał od 2009 r. w renomowanej kancelarii notarialnej w Warszawie pod patronatem notariusza Tadeusza Sojki oraz notariusza Romana Tokarczyka
 • uprzednio, jako funkcjonariusz publiczny, przez kilkanaście lat pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych, samodzielnych i kierowniczych, w tym w centralnym urzędzie administracji rządowej
 • absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (2003 r.) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008 r.)
 • prywatnie: żona i dwoje dzieci

Kiedy należy udać się do notariusza?

W naszym życiu pojawiają się momenty, kiedy niezbędna jest wizyta u notariusza. Poniżej znajduje się lista najczęstszych sytuacji, które, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagają formy notarialnej. W razie wątpliwości lub pytań moja Kancelaria Notarialna Jaworzno udzieli rzetelnych informacji – wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

 • sprzedaż/zamiana nieruchomości
 • zawarcie umowy darowizny, dożywocia, najmu
 • ustanowienie/zmiana/zrzeczenie się służebności osobistych, gruntowych i przesyłu
 • spisanie testamentu (zapis windykacyjny, polecenie, wydziedziczenie)
 • uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia (zamiast postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • dokonanie działu spadku, zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego
 • zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy)
 • udzielenie pełnomocnictwa
 • złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • poświadczenie podpisu, wzoru podpisu, okazania dokumentu, sporządzenie poświadczonej kserokopii
 • zawarcie umowy spółki (komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej)
 • protokołowanie zgromadzeń, posiedzeń i zebrań
 • złożenie do depozytu: dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, informatycznych nośników danych