Lex est, quod notamus

To co piszemy, stanowi prawo

Notariusz Jaworzno
telefon kontaktowy

+48 32 785 86 36

notariusz

akt notarialny

Notariusz

Niegdyś zwany był rejentem – osobą zaufania publicznego. Nazwa ta była pochodną od słowa regent (persona, która pełniła władzę w imieniu monarchy w sytuacjach gdy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków jak np. okresy bezkrólewia, czy też zastępowanie małoletniego władcy do czasu, aż ten osiągnie pełnoletność i będzie mógł sprawować pełnię władzy). Regenta mianował minister sprawiedliwości i prawnik notariatu – miał uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

 

Kancelaria notarialna

Miejsce, gdzie swoją działalność prowadzi notariusz lub notariusze działający w spółce. To tutaj dokonywane są wszelakie czynności notarialne. Tutaj też przechowywane są akty notarialne. Każda kancelaria działa w określonych godzinach, jednak po wcześniejszych ustaleniach strony dokonujące czynności prawnych wymaganych udziału notariusza mogą się spotkać w kancelarii poza godzinami podstawowego czasu urzędowania.

 

Akt notarialny

Jest to szczególny dokument prawny. To określona czynność prawna, będąca formą dokumentu urzędowego, która może być sporządzona wyłącznie przez notariusza, który posiada odpowiednie uprawnienia notarialne. Akt notarialny sporządza się zawsze, gdy wymaga tego litera prawa, może on zostać też porządzony wówczas, gdy zażyczą sobie tego strony, będące uczestnikami podpisania aktu w kancelarii notarialnej.

Jak wygląda forma aktu notarialnego? Polega ona na tym, że przy udziale notariusza współredaguje się treści aktu oświadczeń woli, później się je wszystkie spisuje, następnie następuje odczytanie ich uczestniczącym stronom, zaś na samym końcu następuje ich podpisanie przez wszystkich uczestników danej czynności notarialnej.